ספריה מקצועית

פורום לביטחון ואבטחה בישראל

כל האמור בפרסומים במדור זה מבטא את דעת הכותבים בלבד

האמור בהם אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ופרטני ואין לראות בהם משום הנחייה או המלצה כלשהי מטעם הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

הגדרת הערך

אבטחה אזרחית

book1.jpg

מסגרת עקרונית לגיבוש

"איום ייחוס" ארגוני

(בלתי מונחה)

book2.jpg

ניתוח סגירת תיק פלילי נגד מאבטח נמל אשדוד 30.1.2020

book_noun_001_01679.jpg

התחקיר המבצעי

והחקירה הפלילית

book3.jpg

הפיגוע במעיין דני

סקירה ראשונית להדרכה

images (1).jpg

ניתוח הפיגועים בסרילנקה בתאריך 21/4/2019

book2.jpg

עקרונות כלליים

מניעת אובדן

book-04.jpg

 הפיגועים בסרילנקה סקירה לצרכי לימוד והדרכה  

why-you-should-read-and-re-read-these-hi

תפיסת האבטחה

עיון ודיון במושגי יסוד

BOOK.jpg

יחסי גומלין בין מנב"ט אירועים ליועץ בטיחות 9.12.20

בקרת כניסה - ניתוח אירוע: כניסת אלוף פד"מ לבסיס חצרים 29.12.20

images (1).jpg
שער כניסה מרכז רפואי הילל יפה באדיבות  a