top of page

ספריה מקצועית

פורום לביטחון ואבטחה בישראל

כל האמור בפרסומים במדור זה מבטא את דעת הכותבים בלבד

האמור בהם אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ופרטני ואין לראות בהם משום הנחייה או המלצה כלשהי מטעם הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

 המשך הספרייה. (גלול עד למטה)

 דיון "מיסוד מעמד מנהל הביטחון" 15.7.21

מטה.png

בטיחות באירוע המוני ויחסי גומלין 26.1.22

אירוע המוני.jpg

ניתוח ראשוני של גל פיגועים מרץ 2022

hand-1248053_1280.jpg

בעד ונגד החזקת נשק על ידי אזרחים - דיעה

Female Paintball Player

מכתבי אזהרה חקירת אסון מירון - תובנות עיקריות 31.8.22

צילום מסך 2022-09-01 200109.jpg

תובנות מפיגוע מעבר שועפט 8.10.22

מעבר שועפט.jpg
bottom of page