top of page

ספריה מקצועית

ימי הקורונה - מאמרים ופרסומים

הנהלת הפורום לביטחון מעלה בדף זה מידע רלוונטי למצב חירום הקורונה

המידע שיפורסם אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ופרטני ואין לראות בהם משום הנחייה או המלצה כלשהי מטעם הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

8.9.20 "רב שיח" ZOOM - התייחסות רח''ט אבטחה ורישוי לשאלות הפורום

הערכות להתמודדות עם הגל השלישי של מגפת הקורונה - "רב שיח" ZOOM - הקלטת הדיון בפאנל
יש להיכנס לדקה ה- 22:14

הערכות להתמודדות עם הגל השלישי של מגפת הקורונה - "רב שיח" ZOOM

האוניברסיטה העברית בירושלים - אגף חירום וביטחון  היערכות ומענה בימי הקורונה - "רב שיח" ZOOM

מערך אבטחה בשגרת קורונה - "רב שיח" ZOOM

האם הביקורת על התנהלות מערכת הבריאות מוצדקת ?

ניהול שגרה בעיצומו של משבר

מנהל הביטחון בצל משבר

אתם שואלים ואנחנו מבררים ומביאים תשובות מוסמכות

הנחיות למיגון והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים

      "קול קורא" לחברים בימי ה"קורונה" 

bottom of page