top of page

סיור מקצועי - ביטחון מ.מ. אפרת

הסיור נדחה עקב המצב

הרישום נסגר
אירועים אחרים
  סיור מקצועי - ביטחון מ.מ. אפרת
  סיור מקצועי - ביטחון מ.מ. אפרת

זמן ומקום

28 במאי 2020, 8:14

Efrat, Efrat

אודות הכנס

נתארח ונקבל סקירה מפי ראש  המועצה המקומית אפרת ומפי מנהל אגף הביטחון

נבקר במטווח סמוך ונצפה בתצוגת כלי נשק והפעלת כוחות החרום

פרטים מלאים יפורסמו בהמשך

האירוע מותנה במצב הכללי ובקבלת אישור הרשויות

Share This Event

bottom of page