סיור מקצועי – מניעת אובדנים בקמעונאות ושרשת אספקה

נדחה לפי שעה
הרישום נסגר

זמן ומקום

מתוכנן להתבצע במהלך חודש ספטמבר
Hefer Valley Regional Council, Hefer Valley Regional Council, Israel

אודות הכנס

הרישום נסגר

ת.ד. 11560 מכבים 7179901; טל: 054-9559501; פקס: 08-9264154; info@forum-security.org