ת.ד. 11560 מכבים 7179901; טל: 054-9559501; פקס: 08-9264154; info@forum-security.org

הנהלה

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

עודד רחמים

יו"ר הפורום

ראש אגף ביטחון וחירום, מוזיאון ישראל ירושלים

אלעד קזס

רשתות חברתיות ואינטרנט

מנב"ט,

חברת דקסל פארמה

שמוליק ברק

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גמלאי משטרת ישראל

יועץ אבטחה S.B.S

רן דלאל

חבר הנהלה

מנהל ביטחון, מי עדן

עמוס בר

סגן יו"ר הפורום

מנהל התשתיות וממונה חירום, מטרופולין תחבורה ציבורית

שייקה הורוביץ

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גימלאי משטרת ישראל

יועץ אבטחה

אביחי ביטון

גזבר הפורום

ע.מנב"ט, מוזיאון ישראל ירושלים

ניסים בינימיני

וועדת ביקורת

קב"ט, אגד
 

ישראל סינגר

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גמלאי משטרת ישראל 

מד"ר היח' לביטחון לאומי

יוסף מבס

מבקר הפורום

מבקר, מגה קמעונאות 

(קו-אופ)

שמוליק סגל

וועדת קבלה

ס' מנב"ט ארצי, קופת חולים כללית