הנהלה

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

עודד רחמים

יו"ר הפורום

ראש אגף ביטחון וחירום, מוזיאון ישראל ירושלים

אלעד קזס

רשתות חברתיות ואינטרנט

מנב"ט,

חברת דקסל פארמה

שמוליק ברק

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גמלאי משטרת ישראל

יועץ אבטחה S.B.S

רן דלאל

חבר הנהלה

מנהל ביטחון, מי עדן

עמוס בר

סגן יו"ר הפורום

מנהל התשתיות וממונה חירום, מטרופולין תחבורה ציבורית

שייקה הורוביץ

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גימלאי משטרת ישראל

יועץ אבטחה

אביחי ביטון

גזבר הפורום

ע.מנב"ט, מוזיאון ישראל ירושלים

ניסים בינימיני

וועדת ביקורת

קב"ט, אגד
 

ישראל סינגר

וועדת תוכן וקשרי חוץ

גמלאי משטרת ישראל 

מד"ר היח' לביטחון לאומי

יוסף מבס

מבקר הפורום

מבקר, מגה קמעונאות 

(קו-אופ)

שמוליק סגל

וועדת קבלה

ס' מנב"ט ארצי, קופת חולים כללית

ביאליק 164 רמת גן, מיקוד: 5252352. טל: 054-9559501; פקס: 03-5449044; info@forum-security.org