ספריה מקצועית

ימי הקורונה

הנהלת הפורום לביטחון תעלה בדף זה מידע רלוונטי למצב חירום הקורונה

המידע שיפורסם אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ופרטני ואין לראות בהם משום הנחייה או המלצה כלשהי מטעם הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

 היבטים משפטיים - עו"ד פרי נובוטני

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות הגבלת פעילות מאבק בנגיף הקורונה

כל המידע בנוגע לתקנות שהעסק שלך נדרש לעמוד בהן בצל הקורונה - התו הסגול, משרד הכלכלה והתעשייה

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (תיקון 10)

סקירה קצרה של חיקוקי הקורונה והשימוש בהם כולל חידוד הנחיות הרשות להגנת הפרטיות בנושא.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 - נוסח מלא ומעודכן

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה ), תש"ף-2020 נוסח מלא ומעודכן

פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה - הרשות להגנת הפרטיות